ႏိုင္ငံေရး

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရံုးဖြင့္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပါတီရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ၊ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀ေက်းရြာ ရန္တားစုတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈၿပီးစီး

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ပါတီတြင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က စစ္ေတြ႕ၿမိဳ႕ ပုသိမ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ALD (ျပည္ပ-ဂ်ပန္) ကို ရခုိင္အမ်ဳိးသားအင္အားစု(ဂ်ပန္) အမည္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေရးတို႕အတြက္ လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္ (ျပည္ပ)အား ရခုိင္အမ်ဳိးသားအင္အားစု(ဂ်ပန္) Arakan National Force (Japan) အ မည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ANP ပါတီ မာန္ေအာင္၊ မင္းျပား၊ ေတာင္ကုတ္၊ အမ္း၊ ရမ္းျဗဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္အရွံဳးစာရင္း

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( Arakan National Party- ANP) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ပါတီတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေနရာ မာန္ေအာင္၊ မင္းျပား၊ ေတာင္ကုတ္၊ အမ္း၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ

ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ANP လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျပီးစီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( ANP) ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႕က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။