ႏိုင္ငံေရး

ၾကံ႕ခိုင္ေရး အမာခံနယ္ေျမ အမ္းတြင္ စည္းရံုးေရးတိုးျမင့္ရန္ ANP မွ ပါတီရံုးခြဲဖြင့္

ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမာခံ နယ္ေျမတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျပီး လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းကိုယ္တိုင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည့္ အမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( ANP) က

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၇၆ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ နာမည္ၾကီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( ANP) သည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၆ ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ APP မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၆ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္

၂၀၁၅ နိုင္၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ (APP)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆ ေနရာထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ ပါတီ

ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

၂၀၁၅ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္၌ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦးထြန္းသာ ကြယ္လြန္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားအေရးကို ေဆာင္ရြက္သူ ဦးထြန္းသာသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာျဖင့္ အိမ္အမွတ္ ၁၂၆၊ ေအာင္သိဒၵိ(၁)လမ္း၊ ၆၈ ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ေနအိမ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕