ႏိုင္ငံေရး

ANP ပု႑ားကၽြန္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးမည္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( ANP) ၏ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေမလ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ANP ပါတီ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ၏ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးရပ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယေန႕ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႕ ေန႕လယ္တြင္ စတင္မည္ဟုသိရသည္။

ALP ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ခိုင္သုခ ထုတ္ျပန္ေက်ညာ

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ မိမိမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ခိုင္သူခမွ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာသည္။

အျပစ္မဲ့ျပည္ သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေၾကညာထုတ္

ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ပလက္ဝနယ္စပ္တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္ သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)က ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

ပန္ဆန္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ညီလာခံသုိ႕ ALP ႏွင့္ ANC ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရ

‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ပန္ဆန္းေဒသတြင္ လာမည့္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွ ၃ ရက္ေန႕ထိ ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ညီလာခံသုိ႕ ရခိုင္ျပည္