ႏိုင္ငံေရး

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ANP ပါတီေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ANP ၏ ၁/၂၀၁၆ နွင့္ ၂/၂၀၁၆ တို႕ကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ပြဲကို ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ တုိက္တြန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ဟူသည့္အခ်က္အပါအဝင္ အခ်က္(၃)ခ်က္ကုိ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)က ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ၾကီးေနရာ လက္ခံ

NLD မွ ကမ္းလွမ္းေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးေနရာကို လက္ခံပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ( ANP) က သတိေပးထားသည့္ၾကားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားစာရင္းထဲတြင္ ANP အမတ္တစ္ဦးပါ၀င္ေန

ယေန႕ ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု လက္မွတ္ေရးထိုးေပးပုိ႕ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးေလာင္းမ်ားစာရင္းထဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ၀န္ၾကီးႏွစ္ဦးသည္ ယေန႕ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႕တြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား အျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုသည္။