English News
  •   ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ SEZ-66/11KV(2×10 MVA) ဓာတ္အားခြဲစက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဇူလိႈ္င္လအတြင္း ျဖန္႕ျဖဴးမည္ဟု ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးက ေျပာၾကား၊
    •   ရခိုင္လူငယ္ဖိုရမ္ာစက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ၄ ရက္တိုင္တိုင္ မင္းျပားျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္။