English News
  •   ေတာင္ကုတ္- စကုကၽြန္းသြား စက္ေလွနစ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦး အေလာင္းရ၊ ႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ။
    •   ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ အဆို ကန္႔ကြက္မဲ(၂၅၀)၊ေထာက္ခံမဲ(၁၄၈)မဲ ႏွင့္ၾကားေနမဲ တစ္မဲတို႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို႐ႈံးနိမ္႔။