ႏိုင္ငံေရး

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး၍ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားရွိေနဟုဆို

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ ၂၀ ေန႕မွ စတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္

ယခင္တိုင္းမွဴးေဟာင္း ကိုကိုႏိုင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ရခုိင္စည္းရံုးေရးတြင္ ျပန္ေပၚလာ

ယခင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေနာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တိုင္းမွဴးေဟာင္း ဦးကိုကိုႏိုင္သည္ လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနျပီးေနာက္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္တြင္ ျပန္လည္ ေပၚလာသည္။

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအား ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရံုးဖြင့္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပါတီရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ၊ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေပါက္၀ေက်းရြာ ရန္တားစုတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈၿပီးစီး

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြးေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ ပါတီတြင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က စစ္ေတြ႕ၿမိဳ႕ ပုသိမ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။