Advertising
English News

အရပ္ဘက္ ပညာရွင္မ်ား မပါ၀င္၍ ေရႊသဘာ၀စီမံကိန္း၏ EIA ရလဒ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈနည္းပါးဟုဆို

ေက်ာ္၀င္း (ေက်ာက္ျဖဴ)
နိရဥၥရာ၊ မတ္ ၁၀

14717141_1458693430809396_1553701399324472675_n

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ တူးေဖာ္ေနေသာ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳ ဆန္းစစ္ျခင္း ( Environmental Impact Assessment-EIA) ကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ ပညာရွင္မ်ား မပါ၀င္၍ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေရႊစီမံကိန္း၏ အနာဂါတ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မတ္လ(၉)ရက္ေန႔က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ထိုသို႕ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အခု ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳ ဆန္းစစ္ျခင္း EIA ကို ျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ကုမၸဏီနဲ႕ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြသာ ပါ၀င္တယ္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ အရပ္ဘက္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ မပါ၀င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ထြက္လာတဲ့ EIA ရလဒ္အေပၚ လူေတြက မယံုၾကည္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး EIA လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရပ္ဘက္ကိုယ္စားျပဳ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ဖို႕ လိုပါတယ္” ဟု ေက်ာက္ျဖဴေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင္းမွ ကိုထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၎ျပင္ ကိုထြန္းၾကည္က ေရႊသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မွဳအမ်ားအျပားရွိခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္လည္း ေျမယာပ်က္စီးမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္အရာရွိ ဦးေဇယ်ာမိုးက “ ပ်က္စီးခဲ့တာရွိရင္ ဘယ္သူပိုင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပ်က္စီးတယ္။ ဘယ္ေျမအမ်ိဳးအစားလဲဆိုတာကို ဓာတ္ပံုအပါအ၀င္ စာတင္ပါ။ ေျဖရွင္းေပးမယ္” ဟု ဦးထြန္းၾကည္၏ တင္ျပမႈ အေပၚ တုန္႕ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

17155450_1458694937475912_2831597918668916055_n

POSCO-DAEWOO Corporation မွ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ေနာက္အဆင့္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေရႊျဖဴသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္အမွတ္ (A1) ႏွင့္ ျမသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေျမလုပ္ကြက္အမွတ္ (A3)ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ကြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ မစတင္ခင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳကို ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) အရ နိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment-EIA)အား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

POSCO-DAEWOO Corporation မွ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြြက္အတြင္း တြင္းတူးစင္ထိုင္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရနံတြင္းတူးျခင္း တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ERM Myanmar Company Limited မွ ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက “ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း ေနာက္အဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မွဳဆန္းစစ္ျခင္း(EIA)ကို ERM Myanmar Company Limmited မွ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စူးစမ္းေလ့လာတာကို အေဆာက္ အဦအသစ္မ်ား တည္ရွိတဲ့ ေရတိမ္ပိုင္းပတ္၀န္းက်င္ကို အဓိကထား ေလ့လာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အစည္းအေ၀းတြင္ရွင္းျပခဲ့သည္။

EIA ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရအရည္အေသြး၊ ႏုံးအနည္အႏွစ္ လကၡဏာမ်ား၊ အဏၰ၀ါ ေရေအာက္ ၾကမ္းျပင္ေန သတၱဝါမ်ား (Marine Benthos)ကို ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စူစမ္းေလ့လာျခင္းအား အဆင့္(၁)မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ဆက္လက္ စဥ္းစားသံုးသပ္သြားရန္ ကိုက္ညီသည့္ အထူးသျဖင့္ ေရနက္ပိုင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တည္ရွိျပီး အေဆာက္အဦမ်ားအား လံုျခံဳေဘးကင္းေစရန္ ေရွာင္ကြင္းေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

POSCO-DAEWOO Corporation မွ ဦးမင္းေက်ာ္သူ က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းအဆင့္(၁)၏ ေရႊလုပ္ကြက္ ႏွင့္ျမ လုပ္ကြက္ (ေျမာက္)မွ တစ္ရက္လွ်င္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္း (၅၆၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ တရုတ္နိုင္ငံကို ကုဗေပသန္း(၄၀၀)ေရာင္းခ်ကာ ျပည္တြင္းတြင္ (၁၆၀) သံုးစြဲေနေၾကာင္း လူမွဳေရးအရ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူျခင္း CSR- Corporate Social Responsibility လည္းလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎ျပင္ ဦးမင္းေက်ာ္သူက ‘‘ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စတင္ထုတ္ပါတယ္။ CSR အေနနဲ႔ ေက်ာင္၊ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံု၊ လမ္းေတြလုပ္ေပးေနတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၂)သန္း အသံုးျပဳျပီး လုပ္ေနပါတယ္ ’’ ဟု သူကေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ POSCO-DAEWOO Corporation မွ ၅၁ ရာခိုင္နုန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္နုန္း၊ အိႏၵိယ ONGC Caspian E&P B.V ၊ အိႏၵိယ GAIL India Corporationႏွင့္ ကိုးရီးယား Korea Gas Corporation တို႔မွ ၃၄ရာခိုင္နုန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုႏွင့္ တိုင္းႏွစ္ခုကို ျဖတ္သန္းသြားျပီး ေက်ာက္ျဖဴမွ တရုတ္နိုင္ငံထိ ၇၉၃ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေၾကာင္းသိရသည္။

(ေရႊစီမံကိန္း၏ အနာဂါတ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကို ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္)