အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ယခုက့ဲသို႕ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကျခင္းမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တက္ေရာက္ပါမွ အစုိးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာႏိုင္မည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာျဖစ္မွသာလွ်င္ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ေျပလည္မႈရရွိမည္။ ေျပလည္မႈ ရရွိပါမွ  ယေန႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ရခိုင္လူထုသည္ စစ္ပြဲမ်ားကို မလို။  ဗံုးသံ၊ အေျမွာက္သံ၊ ေသနတ္သံမ်ားကို မၾကားလို၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႕ ရန္ကိုသာ အထူးလိုလားေနၾကသည္။ […]

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ၾသဂုတ္လ၏ ထိုႏွစ္ရက္၊ မေမ့အပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႕ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ၁၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ ၌  သမိုင္း၀င္ ဆန္ျပသနာ အေရးအခင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္တြင္ ၎ႏွစ္က ဆန္ရွားပါးျပီး အငတ္ေဘး က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသည္ ဆန္ရရွိေရးအတြက္ စစ္ေတြျမိဳ႕ လမ္းမမ်ားေပၚသုိ႕ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆန္စပါးမ်ားကို ဂိုေဒါင္မ်ားမွ ထုတ္ေရာင္းခ်ရန္ အစိုးရကို ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္က တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရ […]

ရခိုင္ေတြလက္ေႏွးရန္မသင့္ေတာ့ျပီ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕ ညေနက ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ဒုခ်ရားတန္းတြင္ တာ၀န္ယူကင္းလွည့္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို မူဆလင္ ဘဂၤလီရြာသားမ်ားက အုပ္စုဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႕ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္းမွာ သူကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္ ႏွင့္ အတူ ယေန႕ထိ ေပ်ာက္ဆံုး ေနသည္။ ထိုသို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ကို ယူေနစဥ္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း တစ္ဦးအား အသက္ေသသည္ အထိ ရြယ္စူးတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ ၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မူကို က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္သူ မည္သူ႕ကို မဆို လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ အတန္းအစားမခြဲျခားဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရမည္။ ထိုသုိ႕ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ မသမာသူ လူတစ္စုက အမ်ိဳးမ်ိဳး […]

ရခိုင္ဆူပူမူ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စည္း စစ္ေဆးရန္လို (အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

(အယ္ဒီတာ အာေဘာ္) ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွာ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕က စတင္ခဲ့တဲ့  အၾကမ္းဖက္ ဆူပူမူေၾကာင့္  ေက်းရြာေပါင္း ၉ ရြာ မီးရွိဳ႕ ခံခဲ့ရျပီး ရခို္င္လူမ်ိဳး  ၇  ဦးေသဆံုးကာ လူေပါင္း ေသာင္းခ်ီ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူဟာ ေမာင္ေတာက တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕အျပားကို ကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ပါ တယ္။ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာဆိုရင္လည္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မူေတြနဲ႕  အိမ္မီးရွိဳ႕မူေတြ အၾကီးအ က်ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။  စစ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး အေနနဲ႔ […]

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို ဆတက္ထမ္းပိုး တည္ေဆာက္ၾကရန္လို

စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးသည္အေရးၾကီးသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကိုထား မိသားစု တစ္ခုအတြင္း၌ပင္ စည္းလံုးညီ ညႊတ္ေရးသည္ အေရးၾကီးသည္။ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မရွိေသာ မိသားစုသည္ မခ်မ္းသာ၊ မေအာင္ျမင္၊ မၾကီးပြား၊ က်ဆံုးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ အမ်ားသူငါ၏ ေလးစားမႈကို မခံရ။ စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈရွိေသာ မိသားစုအဖို႕ကား ခ်မ္းသာ သည္။ ေအာင္ျမင္သည္။ ၾကီးပြားသည္။ ယုတ္စြအဆံုး ရုပ္ဝတၴဳအရ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်မ္းသာမႈရသည္။ သို႕အတြက္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကိုထား သာမန္ မိသားစု တစ္ခုအတြင္း တြင္ပင္ အေရးၾကီးသည္။ မိသားစုတစ္စု ၾကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ မိသားစု စည္းလံုုးညီညႊတ္မႈသည္ ဤမွ်ထိ အေရးၾကီးသည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္အတြက္ကား ဆိုစရာမရွိေတာ့ေခ်။ သို႕အတြက္ တိုင္းျပည္တိုင္း […]