ယူေကေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရခို္င္အေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမည္

နိရဥၥရာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ယူေက (ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ) ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲျခင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွ မမွန္မကန္ သတင္းမ်ား ေရးသား ျဖန္႕ျဖဴးေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လန္ဒန္ရွိ FCO (ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ) ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယူေက ပါလီမန္ အမတ္ ၁၅၇ ေယာက္တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးျခင္း၊ မဟုတ္မတရားစြပ္စြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ အျပင္ မီဒီယာမ်ား၏ မမွန္မကန္ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ယူေကေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ […]